Aktualności

Ja też mam przyszłość, ja również chcę żyć

21 marca 2019

W dniu 31.03.2019 roku Stowarzyszenie zakończyło realizację projektu PFRON pod tytułem "Ja też mam przyszłość, ja również chcę żyć", którego celem była kompleksowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym zmierzająca do poprawy stanu zdrowia fizycznego oraz funkcji psychicznych beneficjentów projektu, rozwoju ich kompetencji społecznych oraz umiejętności ułatwiających im osiągnięcie częściowej lub całkowitej samodzielności i niezależności oraz aktywnego życia w środowisku społecznym.