Obowiązek informacyjny o dofinansowaniu

27 września 2023

 

Zadanie pod nazwą ,,W nadziei szansa - w przyszłości sukces" zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w treści plakatu informacyjnego.

 

https://sron-nadzieja.pl/download_file/view/289