Współpraca

Stowarzyszenie realizując swoje cele współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, tj. Urzędem Miasta Ruda Śląska, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, jak również z  jednostkami samorządu województwa śląskiego tj. Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim  a także instytucjami państwowymi tj. Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie współpracuje również z fundacjami tj. Fundacja United Way Polska, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej a także z organizacjami pozarządowymi na terenie kraju tj. Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych Most oraz poza granicami kraju tj. GSE Gesellschaft für soziale Dienstleistungen mbH