Współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

28 kwietnia 2022

Stowarzyszenie osiągając swoje cele współpracuje z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizując kilkuletnie zadania zlecone . Od 2015 roku Stowarzyszenie realizuje w sposób ciągły zadania zlecone PFRON, organizując w ten sposób terapię i rehabilitację ciągłą dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną. Do 31 marca 2022 roku Stowarzyszenie zrealizowało trzy kilkuletnie projekty PFRON, udzielając wsparcia kilkudziesięciu osobom niepełnosprawnym. Współpraca z PFRON pomogła wielu osobom z niepełnosprawnością otworzyć drzwi do świata aktywności społecznej, zdrowotnej i zawodowej.