O nas

Stowarzyszenie powstało w sierpniu 1994 roku z inicjatywy komitetu założycielskiego, składającego się z rodziców i zarazem opiekunów osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie jest dobrowolną organizacją społeczną, o charakterze samopomocowym, skupiającą rodziny i przyjaciół osób niepełnosprawnych, które z powodu niepełnosprawności umysłowej lub fizycznej nie są zdolne do samodzielnego zaspokajania swych podstawowych potrzeb życiowych i są trwale lub częściowo uzależnione od pomocy i opieki innych osób. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, siedzibą władz stowarzyszenia jest Ruda Śląska.