Projekt PFRON pod nazwą ,,W nadziei szansa - w przyszłości sukces" - zajęcia z zakresu choreoterapii