PFRON

Zajęcia z seksuologiem

28 września 2022

W ramach projektu PFRON ,,W nadziei szansa - w przyszłości sukces", na zajęciach z seksuologiem, podopieczni omawiali seksualne aspekty funkcjonowania człowieka :)

Nabory i rekrutacja do projektu PFRON ,,W nadziei szansa - w przyszłości sukces"

25 sierpnia 2022

Projektu PFRON ,,W nadziei szansa - w przyszłości sukces", trwa już od kilku miesięcy, a jego zakończenie planowane jest na 31.03.2025 roku. A więc jeszcze dużo pracy przed nami :) W związku z czym zachęcamy osoby z niepełnosprawnością do zapisania się na listę osób oczekujących na miejsce w projekcie. Zasady rekrutacji są takie same jak podczas rozpoczęcia projektu, to znaczy, że osoba ubiegająca się o przyjęcie do projektu powinna: - mieć ukończony 18-sty rok życia - posiadać orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny) - być mieszkańcem Rudy Śląskiej lub miast ościennych np. Gliwice, Katowice, Świętochłowice, Bytom, Zabrze, Chorzów, Mikołów itd. - wypełnić deklarację przystąpienia do projektu i dokumenty rekrutacyjne Pierwszeństwo będą miały osoby ze stopniem znacznym, ze schorzeniami sprzężonymi wymagające zdecydowanie większego nakładu pracy.