Ja też mam przyszłość, ja również chcę żyć

21 marca 2019

W dniu 31.03.2019 roku Stowarzyszenie zakończyło realizację projektu PFRON pod tytułem "Ja też mam przyszłość, ja również chcę żyć", którego celem była kompleksowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym zmierzająca do poprawy stanu zdrowia fizycznego oraz funkcji psychicznych beneficjentów projektu, rozwoju ich kompetencji społecznych oraz umiejętności ułatwiających im osiągnięcie częściowej lub całkowitej samodzielności i niezależności oraz aktywnego życia w środowisku społecznym.

Stowarzyszenie zrealizowało również w przeciągu ostatniego roku wiele projektów finansowanych ze środków budżetu miasta, województwa śląskiego oraz Fundacji United Way Polska. Były to między innymi projekty:

  • Aktywizacja osób starszych
  • Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych
  • Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży
  • Zajęcia z zakresu hipoterapii
  • Zajęcia terapeutyczno-teatralne

Stowarzyszenie w ubiegłym roku zorganizowało także festyn integracyjny oraz zajęcia terapeutyczne terenowe na wyjeździe w górach.