Aktualności

Zadanie publiczne pod tytułem: ,,Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska"

25 października 2021

Niezmiernie nam miło ogłosić, że rozpoczynamy realizację zadania pod tytułem: ,,Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska", którego zleceniodawcą jest Miasto Ruda Śląska.Cele zadania to między innymi prowadzenie ćwiczeń usprawniających, ze szczególnym uwzględnieniem wizyt domowych dla osób, które są po operacjach narządów ruchu. W ramach ćwiczeń usprawniających specjalista będzie także pomagał w pionizacji osób niepełnosprawnych, nauce ponownego siadania, chwytania przedmiotów, przemieszczania się co jest absolutną podstawą w rehabilitacji osób niepełnosprawnych po zabiegach chirurgicznych.

Zadanie publiczne pod tytułem ,,Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży"

3 września 2021

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy realizację zadania pod tytułem ,,Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży", którego zleceniodawcą jest Miasto Ruda Śląska.Cele zadania to między innymi dostarczenie pozytywnych wzorców oraz poznawanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań, integracja środowiska lokalnego, wzmacnianie czynników chroniących.