Zajęcia z zakresu gospodarstwa domowego i umiejętności kulinarnych - projekt PFRON