Zajęcia w ramach projektu ,,Ku lepszemu życiu"

16 kwietnia 2021

Ze względu na zaistniałą sytuację pandemiczną, musieliśmy ograniczyć liczbę zajęć. W siedzibie stowarzyszenia przebywa najczęściej mniejsza ilość osób. Nie każdy ma możliwość uczestniczenia w zajęciach, więc kontaktujemy się z podopiecznymi zdalnie (na ile to możliwe). Wiemy, że dla naszych beneficjentów to bardzo trudny czas i potrzebna im nasza pomoc. Jesteśmy więc do dyspozycji w zakresie zajęć z umiejętności życia codziennego i grupy samopomocowej. Zajęcia, które ze względu na brak podopiecznych się nie odbędą zostaną przeniesione na termin późniejszy.