Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne projektu PFRON ,,Z nadzieją w przyszłość - droga do samodzielności" w kwietniu 2021

16 kwietnia 2021

Ze względu na zaistniałą sytuację pandemiczną, musieliśmy ograniczyć liczbę zajęć. W siedzibie stowarzyszenia przebywają najczęściej dwie z czterech grup. Nie każdy ma możliwość uczestniczenia w zajęciach, więc kontaktujemy się z podopiecznymi zdalnie (na ile to możliwe). Wiemy, że dla naszych beneficjentów to bardzo trudny czas i potrzebna im nasza pomoc. Jesteśmy więc do dyspozycji w zakresie zajęć Ergoterapii, Arteterapii i Zajęć Gospodarstwa Domowego. Z dodatkowych zajęć największa potrzeba jest w zakresie zajęć z psychologiem oraz rehabilitantem więc również ci terapeuci pozostają do dyspozycji. Zajęcia, które ze względu na brak podopiecznych się nie odbędą zostaną przeniesione na termin późniejszy.