Projekt "Z nadzieją w przyszłość - droga do samodzielności" Kwiecień 2020

14 kwietnia 2020

Ze względu na zaistniałą sytuację, musieliśmy ograniczyć liczbę zajęć. W siedzibie stowarzyszenia przebywają najczęściej dwie z czterech grup. Nie każdy ma możliwość uczestniczenia w zajęciach, będziemy się więc kontaktować z podopiecznymi zdalnie (na ile to będzie możliwe). Wiemy, że dla naszych beneficjentów to bardzo trudny czas i potrzebna im nasza pomoc. Jesteśmy więc do dyspozycji w zakresie zajęć Ergoterapii, Arteterapii i Zajęć Gospodarstwa Domowego. Z dodatkowych zajęć największa potrzeba jest w zakresie zajęć z psychologiem oraz rehabilitantem więc również ci terapueci będą do dyspozycji. Zajęcia, które ze względu na brak podopiecznych się nie odbędą zostaną przeniesione na termin późniejszy.

Link do Harmonogramu Kwiecień 2020 :

https://sron-nadzieja.pl/download_file/view/166