Projekt ,,Z nadzieją w przyszłość - droga do samodzielności".

5 kwietnia 2019

Od kwietnia 2019 roku Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod tytułem ,,Z nadzieją w przyszłość - droga do samodzielności." Celem projektu jest kompleksowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym zmierzająca do poprawy stanu zdrowia fizycznego oraz funkcji psychicznych beneficjentów projektu, rozwoju ich kompetencji społecznych oraz umiejętności ułatwiających im osiągnięcie częściowej lub całkowitej samodzielności i niezależności oraz aktywnego życia w środowisku społecznym. W ramach projektu będą odbywać się zajęcia min. z arteterapii, ergoterapii, trening z zakresu czynności gospodarstwa domowego i umiejętności kulinarnych, spotkania z psychologiem i seksuologiem, choreoterapia, muzykoterapia, rehabilitacja ruchowa. W przedmiotowym projekcie beneficjenci będą otrzymywali wsparcie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Zajęcia będą miały charakter wdrażania i prowadzenia terapii, która - poprzez współpracę w/w specjalistów - miałaby charakter rehabilitacji kompleksowej.