Projekt UM Ruda Śląska ,,Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych"

18 lipca 2022

Od lipca 2022 roku Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu ,,Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych", finansowanego ze środków miasta Ruda Śląska. W ramach projektu podopieczni między innymi wezmą udział w zajęciach hobbystycznych oraz imprezie kulturalno-artystycznej