Projekt UM Ruda Śląska ,,Aktywizacja osób starszych"

4 maja 2022

Od maja 2022 roku Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu ,,Aktywizacja osób starszych" finansowanego ze środków miasta Ruda Śląska.