Projekt ,,Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego (...) osób niepełnosprawnych" realizowany z dotacji Urzędu Miasta Ruda Śląska