Projekt "Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych".

4 kwietnia 2019

Projekt jest finansowany dzięki uprzejmości i finansowemu wsparciu Miasta Ruda Śląska, obejmuje pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz propaguje wyrównywanie szans tych rodzin i osób. W okresie od kwietnia do grudnia zorganizowane zostaną zajęcia plastyczne, muzyczne oraz spotkania edukacyjne dla osób niepełnosprawnych, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym i marginalizacją społeczną. Spotkania będą się odbywały w siedzibie Stowarzyszenia i będą prowadzone przez specjalistów z dziedziny pedagogiki, psychologii, terapii zajęciowej. Proponowane przez stowarzyszenie zajęcia będą stanowiły atrakcyjną - dla osób niepełnosprawnych - formę spędzania czasu wolnego a także alternatywę wobec destruktywnych oddziaływań środowiska.