Projekt grantowy ,,Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przy udziale PFRON.

24 listopada 2020

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych Nadzieja rozpoczęło realizację projektu grantowego ,,Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przy udziale PFRON. Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

Dziękując Oddziałowi Śląskiemu PFRON, życzymy wszystkim zdrowia i wytrwałości

Zarząd Stowarzyszenia