Procedura realizacji godzin wsparcia, realizowanego w Stowarzyszeniu Rodzin Osób Niepełnosprawnych ,,Nadzieja" w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

13 marca 2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym podjęliśmy działania zmniejszenie liczby godzin wsparcia udzielanego podopiecznym w danym dniu a w związku z tym ilości uczestników zajęć przebywających jednocześnie w siedzibie stowarzyszenia z 22 osób do maksymalnie 10. Do dyspozycji członków i podopiecznych stowarzyszenia pozostaną specjaliści zatrudnieni w organizacji, którzy będą prowadzili zajęcia dla osób, które zadeklarowały chęć dalszego uczestnictwa w zajęciach. Należy zauważyć, iż część podopiecznych zadeklarowało chęć udziału w zajęciach, gdyż czują się bezpieczniej w towarzystwie terapeutów, których mogą dopytać jak dbać o bezpieczeństwo i jakie środki zaradcze powinni podejmować w sytuacji pandemii wirusa.
Jednakże - obserwując sytuację w kraju - będziemy reagować w przypadku wprowadzenia rządowych procedur i uregulowań. Wówczas o niemożności realizowania zajęć przekażemy Państwu informację.

koronawirus.jpg