Jubileusz 25 lat Stowarzyszenia

15 października 2019
W dniu 9.10.2019 roku Stowarzyszenie zorganizowało jubileusz 25-lecia swojej działalności. Było bardzo uroczyście a nasi wspaniali uczestnicy zajęć zostali prawdziwymi gwiazdami imprezy - kochani byliście cudowni :)
Historia stowarzyszenia jest długa i pełna pięknych chwil. Najważniejszym atutem stowarzyszenia od początku była silna chęć niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym. Stowarzyszenie zrealizowało wiele projektów zarówno małych jak np. zajęcia z muzykoterapii, hipoterapii, wyjazdy krajowe i zagraniczne jak i dużych np. projekty unijne, w których stowarzyszenie było organizacją partnerską uzupełniając swoimi działaniami realizacje projektów tworzonych przez liderów projektów, czyli organizacje zewnętrzne, które zapraszały stowarzyszenie do współpracy. Przełomowym krokiem stowarzyszenia było przeorganizowanie się zakresu obowiązków członków zarządu stowarzyszenia i rozpoczęcie w 2015 roku rehabilitacji ciągłej osób niepełnosprawnych przy współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jeszcze jako wiceprezes miałem zaszczyt wraz z wiceprezesem Martą Wawrzyniak i skarbnikiem Gabrielą Korkus przeprowadzić i rozliczyć pierwszy projekt PFRON, który został napisany przy pomocy doświadczonych konsultantów, którzy pomogli stowarzyszeniu skutecznie napisać projekt. Dwa kolejne, kilkuletnie projekty PFRON napisałem już z Gabrysią Korkus. Obecnie z nieocenioną pomocą Marty Wawrzyniak prowadzimy i rozliczamy z powodzeniem nasze przedsięwzięcia. Trzymajcie kciuki za nasze przyszłe projekty :)
Pragnę gorąco podziękować zacnym gościom, którzy towarzyszyli nam w tym wyjątkowym dniu i przekazali mi mnóstwo ciepłych słów. Oczywiście podzieliłem się tymi słowami z koleżankami z zarządu ponieważ osiągnięcia stowarzyszenia to nasz wspólny sukces.
Dziękuję również Panu Posłowi do Parlamentu Europejskiego Grzegorzowi Tobiszowskiemu za piękny list i życzenia pomyślności.
Chciałbym także podziękować wszystkim pracownikom stowarzyszenia, wolontariuszom, wiceprezesowi Małgorzacie Kubeli, która wraz z Panią Elżbietą Wolną i Panem Walterem Szweterem założyła stowarzyszenie i była przez 24 lata jego prezesem, wiceprezesowi Marcie Wawrzyniak, która rzetelną pracą przyczynia się do wysokiego poziomu realizacji prowadzonych przez stowarzyszenie projektów, skarbnikowi Gabrieli Korkus za profesjonalne prowadzenie księgowości i działu finansowego stowarzyszenia a przede wszystkim dziękuję Wam za serce i wkład pracy w rozwój stowarzyszenia. Dziękuję również wszystkim dotychczasowym członkom zarządu i pracownikom, o których pamiętamy i często ich wspominamy.
Serdeczne podziękowania dla Pani Dyrektor Katarzyny Furmaniuk za nieodpłatne udostępnienie sal, dyrektorowi Krystianowi Morysowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za przekazanie dotacji na zorganizowanie naszego jubileuszu oraz Pani Małgorzacie Kuś za wsparcie finansowe naszej imprezy.