Formularz oferty cenowej do wakatu na stanowisko: Seksuolog

16 marca 2020

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy w Stowarzyszeniu na stanowisku: seksuolog prosimy o wypełnienie załączonego druku. Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście do siedziby Stowarzyszenia lub wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sron-nadzieja@tlen.pl
Oferty należy składać do 31.03.2020 r., do godz. 12.00.

https://sron-nadzieja.pl/download_file/view/165