Aktualności

Śniadanie Wielkanocne

18 kwietnia 2019

Dzisiaj w Stowarzyszeniu odwiedził nas Zajączek - zjawił się akurat wtedy, gdy jedliśmy Śniadanie Wielkanocne, przygotowane podczas zajęć kulinarnych. Poczęstunek był pyszny i wspaniale zapodany. Po śniadaniu z pełnymi brzuchami chętnie przyjęliśmy prezenty od Zajączka Wielkanocnego. Serdecznie dziękujemy zakładowi przetwórstwa mięsnego "KUŚ" za podarunki świąteczne - smaczne wędliny :)

Projekt ,,Z nadzieją w przyszłość - droga do samodzielności".

5 kwietnia 2019

Od kwietnia 2019 roku Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod tytułem ,,Z nadzieją w przyszłość - droga do samodzielności." Celem projektu jest kompleksowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym zmierzająca do poprawy stanu zdrowia fizycznego oraz funkcji psychicznych beneficjentów projektu, rozwoju ich kompetencji społecznych oraz umiejętności ułatwiających im osiągnięcie częściowej lub całkowitej samodzielności i niezależności oraz aktywnego życia w środowisku społecznym. W ramach projektu będą odbywać się zajęcia min. z arteterapii, ergoterapii, trening z zakresu czynności gospodarstwa domowego i umiejętności kulinarnych, spotkania z psychologiem i seksuologiem, choreoterapia, muzykoterapia, rehabilitacja ruchowa. W przedmiotowym projekcie beneficjenci będą otrzymywali wsparcie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Zajęcia będą miały charakter wdrażania i prowadzenia terapii, która - poprzez współpracę w/w specjalistów - miałaby charakter rehabilitacji kompleksowej.

Projekt "Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych".

4 kwietnia 2019

Projekt jest finansowany dzięki uprzejmości i finansowemu wsparciu Miasta Ruda Śląska, obejmuje pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz propaguje wyrównywanie szans tych rodzin i osób. W okresie od kwietnia do grudnia zorganizowane zostaną zajęcia plastyczne, muzyczne oraz spotkania edukacyjne dla osób niepełnosprawnych, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym i marginalizacją społeczną. Spotkania będą się odbywały w siedzibie Stowarzyszenia i będą prowadzone przez specjalistów z dziedziny pedagogiki, psychologii, terapii zajęciowej. Proponowane przez stowarzyszenie zajęcia będą stanowiły atrakcyjną - dla osób niepełnosprawnych - formę spędzania czasu wolnego a także alternatywę wobec destruktywnych oddziaływań środowiska.